Latte Art Judges

Gary Pang

Taiwan

More

Liang Fan

China

More

Wu Da Feng (Adacrew)

China

More

Irvine Quek

Malaysia

More

Terry Lam

China, Hong Kong

More

Lucas Eng

Malaysia

More

Wang Xue Chao

China

More

Zhang Yuan Yi

China

More

Xie Guan Jie

Hong Kong, China

More

Cheng Yu Jia (Alfee)

Taiwan

More

Liu Guo Qiang

China

More

Chen Yu Lin

Taiwan

More

Deng Xin Yan

China

More

Shawn Xie

China

More

Zhang Yang

China

More

Zeng Wei Jing

China

More

Wan Kai

China

More

Paul Ma

China

More

Yang Shi Xi

China

More

Zhang Miao

China

More