Judge Profile

Xie Guan Jie

World Latte Art Championship - 5th (2017)
Hong Kong Latte Art Championship - Champion (2018)
Hong Kong Latte Art Championship - Champion (2016)
Judge of CTI Coffee Latte Art Suzhou Division (2018)
Judge of CTI Coffee Latte Art Suzhou Division (2017)
Judge of Dream Chaser Hong Kong Latteart Championship (2017)

Other Judges

Cheng Yu Jia (Alfee)

Liu Guo Qiang

Chen Yu Lin